APROKAM 50 mg INTRAKAMERAL enjeksiyonluk çözelti tozU 10 flakon { Thea Pharma } Saklanması

Theapharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aprokam saklanması, Aprokam muhafazası, Aprokam soğuk, Aprokam nem, Aprokam karanlık, Aprokam ambalaj, Aprokam çocuklardan saklanması, Aprokam son kullanma tarihi, Aprokam firması, Aprokam kullanma talimatı, Aprokam üretici firma bilgilerini içerir.

5.APROKAM'in saklanması

]. Flakonun bütünlüğünü kontrol edin ve geçme kapağı çıkarınız.

>.\_

1

2. Steril bir iğne yerleştirmeden önce, flakonun kauçuk tıpasının dış kısmım dezenfekte ediniz.

:4

S mİ

3. Steril iğneyi flakon tıpasının merkezine doğru dikey olarak İtiniz, bu esnada flakonu dik konumda tutunuz. Flakonun içerisine 5 m)enjeksiyonluk 9 mg/ml (%0,9) sodyum klorür çözeltisini, aseptik olarakenjekte ediniz.

i

"t-

4. Çözeltiyi, görünür parti küllerden arınana kadar hafifçe çalkalayınız.

5. 1 ml’lik steril enjektör Üzerine 5 mikron filtreli (dokuma veya örme olmayan naylon üzerinde akrilik kopolimer membran) steril bir İğneyi(18G x l'/i”, 1.2 mm x 40 mm) monte ediniz. Daha sonra bu 1 ml’likenjektörü, flakon tıpasının merkezine doğru dikey olarak itiniz, buesnada flakonu dik konumda tutunuz.

Cn az 0,1 mİ_ 1

1

!•

6. Çözeltinin en az 0.1 ml’sini aseptik olarak çekiniz.

7. İğneyi enjektörden çıkarınız ve enjektöre uygun bir ön kamara kaniilü takınız.

o.ı mİ

8. Enjektörün İçerisindeki havayı dikkatli bir şekilde dışarı çıkartınız ve dozu, enjektör üzerindeki 0,1 mİ işaretine gelecek şekilde ayarlayınız.Enjektör, enjeksiyon için hazırdır.

Kullandıktan sonra, sulandırılmış çözeltiden kalan kısmı atınız. Daha sonra tekrar kullanmak için saklamayınız.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edilmelidir.