AMOKLAVIN BID 1000 mg 10 film tablet Farmasötik Özellikleri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

Yardımcı maddelerin listesi

Tablet çekirdeği:

Sodyum nişasta glikolat

Mikrokristalin selüloz

Silikon dioksit

Magnezyum stearat

Film kaplama: Opadry 04-F-28791 beyaz:

Hidroksipropilmetilselüloz 15 cP

Titanyum dioksit

Polietilen glikol 4000

Polietilen glikol 6000

Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

Raf ömrü

48 ay

Saklamaya yönelik özel uyarılar

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Alu-Alu blister

Her karton kutu 10, 14 veya 20 film tablet içermektedir.

Tüm ambalaj formları satılmayabilir.

Beşeri tıbbi üründen kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Oral kullanım içindir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edilmelidir.