AMLONEB 10mg/10 mg 30 tablet Kontrendikasyonları

Ulm Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Amloneb Kontrendikasyonları, Amloneb Sakıncaları, Amloneb etkileri, Amloneb alerji, Amloneb kullanım alanları, Amloneb zararları, Amloneb belirtileri, Amloneb kullanım süresi, Amloneb kullanım şekli, Amloneb etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Nebivolol, amlodipin ya da AMLONEB’in içerdiği herhangi bir maddeye karşı duyarlılığı olanlarda,

• Kardiyojenik şok, klinik olarak belirgin aortik stenozu, stabil olmayan angina durumlarında,

• Karaciğer yetmezliği veya karaciğer fonksiyonu bozukluğunda,

• Akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok veya i.v. inotropik tedavi gerektiren dekompanse kalp yetmezliği durumlarında,

• Hasta sinüs sendromu, sino-atrial blok dahil,

• İkinci ve üçüncü dereceden kalp bloğu (kalp pili olmadan),

• Bronkospazm ve bronşiyal astım hikayesi olanlarda,

• Tedavi edilmemiş feokromasitoma,

• Metabolik asidoz,

• Bradikardi (tedaviye başlamadan önceki kalp atım hızı < 60 atım/dakika),

• Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mm Hg),