ALPHA D3 0.25 mcg 50 kapsül Etkileşimi

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 etkileşimi, Alpha D3 etken madde, Alpha D3 yardımcı maddeler, Alpha D3 alkol, Alpha D3 etkileşim, Alpha D3 kullananlar, Alpha D3 dozu, Alpha D3 kullanımı bilgisini içerir.

Barbitürat ve antikonvülsan kullanan hastalar arzu edilen etkinin elde edilmesi için daha yüksek Alpha D3 dozlarına ihtiyaç gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli ) kolestiramin , kolestipol, sukralfat, ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitlerin alınması Alpha D3'ün absorbsiyonunu azaltabilir. Kronik renal dialize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler Alpha D3 ile verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir . Alpha D3 'ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiazid diüretiklerle birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle Alpha D3 tedavisi süresince Vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda aditif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir. Alpha D3 ile birlikte digitalis alan hastalar , hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.