ADVATE 250 IU/5 ml IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Gebelik

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Advate gebelik kategorisi C'dir. Advate hamilelik kategorisi, Advate gebelik kategorisi, Advate emzirme, Advate anne sütüne geçer mi, Advate laktasyon, Advate hamilelerde kullanımı, Advate ve bebek, Advate kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye:

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Gebelik Dönemi

ADVATE’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

ADVATE gerekli olmadıkça (başka bir tedavi seçeneği yoksa) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi

Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütüne geçtiği bilindiğinden emzirmekte olan annelerde ADVATE dikkatle kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite