ADRENALIN DROGSAN 0.5 mg 10 ampül Dozu

Drogsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Adrenalin Drogsan dozu, Adrenalin Drogsan dozaj, Adrenalin Drogsan doz aşımı, Adrenalin Drogsan uygulama, Adrenalin Drogsan kullanım şekli, Adrenalin Drogsan kullanımı, Adrenalin Drogsan kullanım süresi, Adrenalin Drogsan açmı tokmu, Adrenalin Drogsan nedir, Adrenalin Drogsan ne için kullanılır, Adrenalin Drogsan nasıl kullanılır, Adrenalin Drogsan faydaları, Adrenalin Drogsan etkileri, Adrenalin Drogsan günde kaç kez, Adrenalin Drogsan sabah mı akşam mı, Adrenalin Drogsan fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Bronkospazm ve aşırı duyarlılık reaksiyonları:
Şiddetli anafilaksi veya astma tedavisinde, yetişkinler için başlangıç dozu 0.1-.05 mg'dır. Bu doz subkütan veya intramüsküler uygulanır. Ancak kalçaya intramüsküler enjeksiyondan kaçınılmalıdır.
İlaçlara bağlı gelişen reaksiyonlara, ilacın absorbsiyonunu azaltmak için, Adrenalin, ilacın anjekte edildiği yere uygulanır. Başlangıç dozları düşük olmalıdır. gerekirse artırılabilir. fakat tek doz uygulamalar 1 mg'ı geçmemelidir. Anafilaktik şoktaki hastalarda subkütan dozlar 10-15 dakika aralarla tekrarlanabilir.
Astmalı hastalarda, durumun ağırlığına ve hastanın yanıtına göre subkütan dozlar; 20 dakika - 4 saat aralarla verilebilir. Uzatılmış etki için yetişkin astmalı hastaya başlangıç dozu olarak 0.5 mg subkütan olarak verilebilir.
Uzatılmış etki için yetişkin astmalı hastaya başlangıç dozu olarak 0.5 mg subkütan olarak verilebilir. Kronik obstruktif pulmoner hastalığı olanlarda 0.3 mg doz subkütan olarak 20 dakikalık aralar ile 3 kez tekrarlanır. Gerekirse 2 saat sonra aynı uygulama tekrarlanabilir.
Çocuklarda anafilaksi veya astmada, Adrenalin 0.01 mg/kg dozunda 4 saatte bir enjekte edilir. Kriz şiddetli ise yukarıda belirtilen dozlar 20 dakika ara ile 2 kez daha tekrarlanır. Dolaşım şoku ve hipotansiyon durumlarında subkütan 0.5 mg (çocuklarda 0.3 mg) enjekte edilir.
Erişkinlerde kan basıncındaki yükselmeyi sürdürmek için ilk dozdan sonra 5-15 dakika ara ile 1 : 10.000 konsantrasyonuna dilüe edilmiş solüsyonlardan 0.25-0.5 ml intravenöz olarak verilir.
Çocuklarda başlangıç dozu, gerekirse yine subkütan uygulanmak üzere 15 dakika ara ile 3-4 kez yinelenebilir.
Kardiyak Arrest: Kardiyak arrest'te Adrenalin 0.5-1 mg dozunda i.v. olarak verilebilir. Gerekirse bu doz 5 dakikada bir tekrarlanabilir. Ciddi kardiyak acilinde eğer i.v. yol açılmadıysa dilüe enjeksiyonlar intrakardiyak olarak veya endotrakeal tüp yoluyla, tekniği iyi bilen personel tarafından uygulanabilir. İntrakardiyak uygulamasını takiben, ilacın koroner dolaşıma girmesini sağlamak için eksternal kardiyak masaj önerilir. Genellikle çocuklarda i.v. doz 0.01 mg/kg'dır. Gerekirse 5 dakikada bir bu doz tekrarlanabilir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER: Adrenalinin yaptığı aşırı kan basıncı yükselmesine karşı etkili iki antidot -adrenerjik reseptör blokörleri (fentolamin gibi) ve nitritlerdir. (İnjeksiyonluk -blokör bulunamadığı takdirde klorpromazin 25 mg injekte edilebilir.) Bu durumda antidot olarak tek başına -adrenerjik reseptör blokörü kullanılmamalıdır, kan basıncının daha da yükselmesine neden olur.