ADRENALIN DROGSAN 0.5 mg 10 ampül Etkileşimi

Drogsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Adrenalin Drogsan etkileşimi, Adrenalin Drogsan etken madde, Adrenalin Drogsan yardımcı maddeler, Adrenalin Drogsan alkol, Adrenalin Drogsan etkileşim, Adrenalin Drogsan kullananlar, Adrenalin Drogsan dozu, Adrenalin Drogsan kullanımı bilgisini içerir.

- Aditif etkiler ve toksisitede artış meydana gelmesi ihtimali yüzünden, Adrenalin diğer semptomimetik ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
- Adrenalin'in kardiyak ve bronkodilatör etkileri propranolol gibi ß- adrenerjik blokerler tarafından antoganize edilmektedir.
- Adrenalin'in meydana getiridiği vasokonstrüksiyon ve hipertansiyon, fentolamin gibi a-adrenerjik blokerler tarafından antagonize edilir. Ergo alkaloidleri, a-adrenerjik blokör özellikleri yüzünden adrenalin pressör etkisini tersine çevirirler.
- Adrenalin, kloroform, trikloretilen, siklopropan ve halotan gibi genel anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır.
- Kalbi aritmiye karşı hassas hale getiren kalp glikozitleri (digitaller) gibi birtakım ilaçların yüksek dozda verilmekte olduğu hastalarda Adrenalin kullanılmamalıdır.
- İmipramin gibi trisiklik antidepresanlar, difenhidramin ve troid hormonları, adrenalinin kalp ritm ve atım hızı üzerindeki etkilerini potansiyelize etmektedir.
- Monoamin oksidaz (MAO) Adrenalin metabolizmasından sorumlu enzimlerden biri olmasına rağmen, (MAO) inhibitörleri, Adrenalin'in etkilerini önemli ölçüde potansiyelize etmemektedir.
- Dolaşım kollapsı veya fenotiyazinlerin meydana getirdiği hipotansiyona karşı Adrenalin kullanılmamalıdır. Kan basıncının daha da düşmesine yol açabilir.
- Adrenalin'in hiperglisemiye yol açma ihtimali olduğu için Adrenalin kullanan diabetli hastalara verilen insülin veya oral hipoglisemik ajan dozlarının artırılması gerekebilir.