ADELEKS 8 mg 20 tablet Zararları

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Adeleks zararları, Adeleks önlemler, Adeleks riskler, Adeleks uyarılar, Adeleks yan etkisi, Adeleks istenmeyen etkiler, Adeleks cinsel, Adeleks etkileri, Adeleks tedavi dozu, Adeleks aç mı tok mu, Adeleks hamilelik, Adeleks emzirme, Adeleks alkol, Adeleks kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda gözlemlenen ve tiyokolşikosid alımına bağlı olan advers etkiler aşağıda listelenmiştir:

Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın(> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila <1/100); seyrek

(> 1/10000 ila <edilemiyor)

1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Kaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik ödem gibi anaflaktik reaksiyonlar Çok seyrek: Anallaktik şok

Sinir sistemi bozuklukları

Seyrek: Somnolans, vazovagal senkop, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon

Kardiyovasküler sistem bozuklukları

Seyrek: Hipotansiyon

Gastrointestinal bozukluklar

Seyrek: Diyare (bkz. Bölüm 4.4), gastralji, bulantı, kusma

Deri ve subkütan doku bozuklukları