ADELEKS 8 mg 20 tablet Kullanımı

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ADELEKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Bir tablet (8 mg tiyokolşikosid) günde 2 kez. yani bir günde en fazla 2 tablet (16 mg tiyokolşikosid) yemeklerden sonra alınız.

• Normalde ADELEKS 8 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu

• ADELEKS sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.

• Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ADELEKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

ADELEKS’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADELEKS’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ADELEKS 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADELEKS kullanırsanız

ADELEKS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADELEKS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADELEKS

ADELEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.