ABILIFY 15 mg 28 tablet Saklanması

Bristol-Myers Squibb Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Abilify saklanması, Abilify muhafazası, Abilify soğuk, Abilify nem, Abilify karanlık, Abilify ambalaj, Abilify çocuklardan saklanması, Abilify son kullanma tarihi, Abilify firması, Abilify kullanma talimatı, Abilify üretici firma bilgilerini içerir.

5.ABILIFY'in saklanması

ABILIFY'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. ABILIFY'ı 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ABILIFY'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ABILIFY'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ABILIFY'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi Maslak, 34398 Istanbul

Üretici Firma: Bristol-Myers Squibb S.r.1. Anagni - İtalya