VASOCARD 5 mg 30 tablet {Abfar} Nedir

Abfar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasocard nedir, Vasocard ne için kullanılır, Vasocard ne ilacı, Vasocard neye yarar, Vasocard ne işe yarar, Vasocard neye iyi gelir, Vasocard kullananlar, Vasocard kullanımı, Vasocard uygulama, Vasocard etkileri, Vasocard faydaları bilgilerini içerir.

2.VASOCARD nedir ve ne için kullanılır?

 • VASOCARD ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
 • VASOCARD 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
 • VASOCARD yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip
 • göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. .

 • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur.
 • VASOCARD damarların genişlemesini, kanm damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

 • Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. VASOCARD bu ağrıyı geçirebilir.
 • 2. VASOCARD’ı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

  VASOCARD’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • VASOCARD’ın etkin maddesi olan amlodipine (amlodipin, dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir), dihidropiridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir
 • kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

  • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)

  • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa

  • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız.

  VASOCARD’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)

  • Kalp yetmezliği

  • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz)

  • Karaciğer hastalığı

  • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuk ve ergenlerde kullanım:

  VASOCARD, 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. VASOCARD sadece 6 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır.

  Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz,

  VASOCARD’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VASOCARD’ı yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

  VASOCARD kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve VASOCARD’m kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VASOCARD’ın insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz VASOCARD’ı tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız VASOCARD almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VASOCARD’ın insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. VASOCARD’m anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız VASOCARD’ı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makine kullanımı

  VASOCARD, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

  VASOCARD’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

  VASOCARD aşağıdaki ilaçları etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

  • Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)

  • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar)

  • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)

  • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)

  • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron

  • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)

  • Simvastatin (kolesterol düşürücü)

  Yüksek kan basıncınızın tedavisi için halihazırda diğer ilaçlan kullanıyorsanız VASOCARD kan basıncınızı daha da fazla düşürebilir.

  3. VASOCARD nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  VASOCARD kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg VASOCARD’a yükseltilebilir.

  Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Ağızdan alınır.

  İlacınızı, yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. VASOCARD’ı greyfurt suyu ile almayınız.

  Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

  6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Amlodipin 2.5 mg mevcut değildir. VASOCARD 5 mg tabletler iki eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2.5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.

  VASOCARD’m 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir. Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  VASOCARD’m etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz VASOCARD dozunu ona göre ayarlayacaktır.

  Eğer VASOCARD ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. .

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOCARD kullandıysanız

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla VASOCARD tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  VASOCARD’ı kullanmayı unutursanız

  Endişelenmeyiniz. Bir tablet almayı unutursanız, o gün o dozu almayınız. Sonraki gün ilacınızı doğru zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VASOCARD ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz VASOCARD’ı ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Önerilenden daha önce ilacı kullanmayı keserseniz, hastalık durumunuz önceki haline geri dönebilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  VASOCARD’m nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

  4. Olası yan etkiler

  Tüm ilaçlar gibi VASOCARD’m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, VASOCARD’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk
 • Göz kapaklarının, yüzün ya da dudakların şişmesi
 • Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi
 • Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, üretiker, tüm vücudunuzda
 • cildinizin kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi, muköz

  membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome) veya diğer alerjik reaksiyonlar

  • Kalp krizi, anormal kalp atışı

  • Hastamn çok kötü hissettiği, ciddi karın ve sırt ağrısına neden olabilen pankreas iltihabı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Aşağıdaki yaygın yan etkiler rapor edilmiştir. Bu yan etkiler problem yaşamanıza neden oluyorsa veya bir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Yaygın (100 kullanıcının 1 ila 10’unu etkilemektedir)

  • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması (özellikle tedavinin başlangıcında)

  • Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması

  • Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)

  • Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk

  Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmİştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz , doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Yaygın olmayan (1.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkilemektedir)

  • Duygudurum dalgalanmaları, anksiyete, depresyon, uykusuzluk

  • Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük

 • Kol ve bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma, ağrı duyusunun azalması
 • Görme bozukluğu, çift görme, kulak çınlaması
 • • Düşük kan basıncı

  • Burun duvarında inflamasyon (rinit) sebebiyle akıntı, aksırma

 • Bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu, kusma
 • Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk
 • değişikliği

  • Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk

  • Ereksiyon güçlüğü, erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya göğüslerin büyümesi

 • Güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme
 • Eklem veya kas ağrısı, kas krampları, sırt ağrısı
 • Kilo artışı veya azalması
 • Seyrek (10.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkilemektedir)

 • Kafa karışıklığı (konfüzyon)
 • Çok seyrek (10.000 kullanıcının l’den azını etkilemektedir)

  • Beyaz kan hücresi sayısında azalma, normal olmayan yaralanma veya kolay kanama (kırmızı kan hücresi hasarı) ile sonuçlanabilecek pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma

  • Kanınızda yüksek oranda şeker bulunması (hiperglisemi)

  • Zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma veya karıncalanma

 • Öksürük, dişeti şişmesi
 • Karın şişkinliği (gastrit)
 • • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer iltihabı (hepatit), cildin sarılaşması (sarılık), bazı medikal testlere etkisi olabilecek karaciğer enzim yükselmesi

 • Kas gerginliğinde artış
 • • Genelde cilt kızarıklığı ile birlikte kan damarlarının iltihabı,

  • Işığa karşı duyarlılık

  • Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar

  Eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  5. VASOCARD’m saklanması

  VASOCARD ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOCARD ’ı kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: Actavis İlaçları A.Ş.

  Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent-Şişli/İstanbul

  Üretim Yeri: Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1900 Sokak No. 1904 Kocaeli/Gebze

  Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

  Etkin madde: 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat

  Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, dikalsiyum fosfat anhidrus, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

  kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

1. VASOCARD nedir ve ne için kullanılır?