VALSO PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet Kontrendikasyonları

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Valso Plus Kontrendikasyonları, Valso Plus Sakıncaları, Valso Plus etkileri, Valso Plus alerji, Valso Plus kullanım alanları, Valso Plus zararları, Valso Plus belirtileri, Valso Plus kullanım süresi, Valso Plus kullanım şekli, Valso Plus etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Valsartan, hidroklorotiazid, diğer sülfonamidler veya VALSO PLUS’m içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık.

Şiddetli karaciğer bozukluğu, safra sirozu ve kolestaz.

Anüri, şiddetli böbrek yetersizliği (kreatinin klerensi <30 ml/dakika).

Tedaviye cevap vermeyen hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatik hiperürisemi.

Gut hastalığı.