VALCOR 160 mg 28 film tablet Yan Etkileri

İlko Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Valcor yan etkileri, Valcor etkileri, Valcor zararları, Valcor belirtileri, Valcor uyarılar, Valcor önlemler, Valcor kilo aldırırmı, Valcor zayıflatırmı, Valcor zehirlenmesi, Valcor cinsellik, Valcor sorunlar, Valcor uykusuzluk, Valcor bağımlılık, Valcor bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VALCOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek

Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

: 10 hastanın 1 'inden fazla görülebilir.

: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

VALCOR’un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa VALCOR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anjiyoödem (alerjik bir reaksiyon)
 • Yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme
 • Nefes almada zorlanma ve yutma güçlüğü
 • Kaşıntı, kurdeşen
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi

  müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın:
 • Baş dönmesi,
 • Baş dönmesi gibi belirtileri içeren düşük kan basıncı
 • Böbrek işlevinde azalma (böbrek yetmezliğine işaret eder)
 • Yaygın olmayan:
 • Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüzde ya da dilde ya da boğazda şişme, soluk alma ya dayutma zorluğu (anjiyoödem belirtileri) gibi belirtileri olan alerjik reaksiyon - (daha önceverilen "Bazı yan etkiler ciddi olabilir" başlığı altındaki listeye de bakınız)
 • Ani bilinç kaybı
 • Dönme hissi
 • Böbrek işlevinde ciddi oranda azalma (akut böbrek yetmezliğine işaret eder)
 • Kas spazmları, anormal kalp ritmi (hiperkalemiye işaret eder)
 • Soluksuz kalma, yatarken nefes almada güçlük, ayaklarda ya da bacaklarda şişme (kalpyetmezliğine işaret eder)
 • Baş ağrısı
 • Öksürük
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Yorgunluk
 • Güçsüzlük
 • Bilinmiyor:
 • Aşağıdaki işaret ya da belirtilerle birlikte görülen döküntü, kaşıntı: Ateş, eklem ağrısı, kasağrısı, lenf düğümlerinde şişme ve/veya grip benzeri belirtiler (serum hastalığına işareteder)
 • Morumsu kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (vaskülit olarak da adlandırılan kan damarıinflamasyonuna işaret eder)
 • Anormal kanama ya da çürükler (trombositopeniye işaret eder)
 • Kas ağrısı (miyalji)
 • Enfeksiyon kaynaklı ateş, boğaz ağrısı ya da ağız ülserleri (nötropeni olarak da adlandırılandüşük beyaz kan hücresi sayısı belirtileri)
 • Hemoglobin seviyesinde düşüş ve kandaki kırmızı kan hücresi yüzdesinde düşüş (ciddivakalarda anemiye yol açabilir)
 • Kandaki potasyum seviyesinde artış (ciddi durumlarda kas spazmlarını, anormal kalpritmini tetikleyebilir)
 • Karaciğer fonksiyonu değerlerinde artış (karaciğer hasarına işaret edebilir) ve bununlabirlikte kandaki bilirubin seviyesinde artış (ciddi durumlarda ciltte ve gözlerde sarılığa yolaçabilir)
 • Kan üre azotu seviyesinde ve serum kreatinin seviyesinde artış (böbrek fonksiyonlarındaanormalliğe işaret edebilir)
 • Bazı yan etkilerin sıklığı, durumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, yüksek kan

  basıncı tedavisi gören yetişkin hastalarda baş dönmesi ve düşük böbrek fonksiyonu gibi yan

  etkiler, kalp yetmezliği tedavisi gören ya da yakın zamanda geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi altında olan hastalara kıyasla daha seyrek görülmüştür.

  Aşağıdaki etkiler de valsartan ile yapılan klinik araştırmalar sırasında görülmüştür, ancak bu etkilerin ilaçtan mı yoksa başka nedenlerden mi kaynaklandığını belirleme imkanı yoktur: Sırtağrısı, libidoda değişim, sinüslerde inflamasyon, uykusuzluk (insomnia), eklem ağrısı, farenjit,burun akıntısı ya da tıkanıklığı, ellerde, bileklerde ya da ayaklarda şişme, üst solunum yoluenfeksiyonları, viral enfeksiyonlar.

  Yan etkilerin raporlanması