SALBUTAM SR 4 mg 14 kapsül Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Salbutam etkileşimi, Salbutam etken madde, Salbutam yardımcı maddeler, Salbutam alkol, Salbutam etkileşim, Salbutam kullananlar, Salbutam dozu, Salbutam kullanımı bilgisini içerir.

Sempatomimetik ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri ve trisiklik ajanlar, salbutamolun vasküler sistem üzerine olan etkisini artırabilir.