POLIFLEKS &5 DEKSTROZ %0.9 NaCl solüsyonu 1000 ml PVC setsiz Saklanması

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Polifleks Dekstroz saklanması, Polifleks Dekstroz muhafazası, Polifleks Dekstroz soğuk, Polifleks Dekstroz nem, Polifleks Dekstroz karanlık, Polifleks Dekstroz ambalaj, Polifleks Dekstroz çocuklardan saklanması, Polifleks Dekstroz son kullanma tarihi, Polifleks Dekstroz firması, Polifleks Dekstroz kullanma talimatı, Polifleks Dekstroz üretici firma bilgilerini içerir.

5.POLIFLEKS'in saklanması

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımındageçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanınuygulama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vumlarak karışması sağlanır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkısı ve enjeksiyon girişine hafifçe vumlarakçözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.