PIGUS 25 mg 56 sert jelatin kapsül Gebelik

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Pigus gebelik kategorisi C'dir. Pigus hamilelik kategorisi, Pigus gebelik kategorisi, Pigus emzirme, Pigus anne sütüne geçer mi, Pigus laktasyon, Pigus hamilelerde kullanımı, Pigus ve bebek, Pigus kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.
Bölüm 5.3 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Pregabalinin gebe kadmlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan sütüne geçmektedir. Bu nedenle, pregabalin tedavisi süresince emzirme tavsiye edilmez.

Üreme yeteneği/ Fertilite