PHYSIONEAL 40 %1.36 glükozlu periton diyaliz sol.mini kapaklı 2000ml çiftli torba Kullanımı

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.PHYSIONEAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PHYSIONEAL 40 kann boşluğuna yerleştirilen silikon bir boru (kateter) yardımıyla kann içi (intraperitoneal) yoldan kullanılır.

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) tedavisindeki erişkin hastalar tipik olarak günde (24 saatte) 4 değiştirme işlemi gerçekleştirir. Aletli Periton Diyalizi (APD) tedavisindeki hastalar tipik olarak gece boyunca 4-5 değiştirme işlemi gerçekleştirir; bu hastalar gündüz ise 2’ye kadar değiştirme işlemi gerçekleştirmektedir. Dolum hacmi vücut boyutuna göre değişmekle birlikte genellikle 2.0 - 2.5 litredir.

Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu, hacmi, kann boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresini hekiminizin önerdiği şekilde uygulayınız. Hekiminiz size hangi glukoz yoğunluğundaki ve hangi hacimlerdeki çözeltiyi kullanmanız gerektiğini, bunun yanında bir günde kaç defa torba değiştirmeniz gerektiğini söylemiş olmalıdır.

Eğer size kann diyalizi için PHYSIONEAL 40 önerilmişse ilacınızın uygulama sıklığı, her £ defa uygulanacak miktan, uygulanan çözeltinin kamınızda kalış süresi ve ne kadar süreyle kann diyalizine devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Kann boşluğunuza yerleştirilen silikon bir boru (kateter) yardımıyla kann içi (intraperitoneal) yoldan kullanılır.

Özel bir eğitim merkezinde size PHYSIONEAL 40T evinizde kullanmaya başlamadan önce, periton diyalizinde torbalann nasıl değiştirileceği ve uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda aynntılı bir eğitim verilecektir.

İlacınıza özel kullanımla ilgili uyanlar aşağıda belirtilmektedir; doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz:

• Tüm torba değiştirme işlemi boyunca mikropsuz ortamda çalışınız.

• Diyaliz çözeltinizi kullanmadan önce dış torbası içinde vücut sıcaklığına kadar ısıtınız.

• Hasarlı torbalan kullanmayınız.

• Ürünü dış torbasından çıkardıktan sonra iki bölme arasındaki emniyet kilidinin kırılıp kırılmadığını kontrol ediniz. Kilit kırılmışsa ilacı kullanmayınız.

• Emniyet kilidini kullanmadan hemen önce siz kırarak, iki bölme içindeki sıvıların karışmasını sağlayınız. Karışımı 24 saat içinde kullanınız.

• Emniyet kilidini kırmadan ilacı kullanmayınız. Yanlışlıkla kilidi kırmadan uyguladıysanız, bu çözeltiyi hemen boşaltınız ve yeni bir torbayı, iki bölmesini karıştırarak uygulayınız. Durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

• Doktorunuzun eklemenizi istediği ilaçlar, yalnızca kilidi kırmadan önce KÜÇÜK bölmedeki ilaç uygulama ucundan uygulanmalıdır. Uygulanan ilacın geçimliliği doktorunuzca kontrol edilmelidir. İlaç uygulanan torbalan hemen kullanınız.

• Çözelti berrak değilse uygulamayınız.

• Ürün tek kullanımlıktır, çözeltinin kalan bölümünü atınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

PHYSIONEAL 40 böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygulanan periton diyalizi yönteminin bir parçası olarak kullanılır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer PHYSIONEAL 40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHYSIONEAL kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHYSIONEAL kullanırsanız

Kamınızda gerginlik,

- Kamınızda dolgunluk hissi ve/veya

Soluğunuzda kesilme.

Bu durumda hemen doktorunuza başvurunuz ve önerilerine uygun davranınız.

PHYSIONEAL 40’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PHYSIONEAL'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

PHYSIONEAL 40 ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz Önermediği sürece tedavinizi kesmeyiniz. Tedavinizi doktorunuzun onayı olmadan sonlandırmamz yaşamınızı tehdit altına sokacak ciddi sonuçlara yol açabilir.

MiniCap (Povidon İyotlu):

MiniCap, çözelti transfer setinin açıktaki dişi bağlantı ucunu korumak içindir. Oda sıcaklığında (25 °C) saklanması önerilir. Aşın sıcaktan koruyunuz. Ambalaj delinmiş, bozulmuş veya zarar görmüşse veya süngeri kurumuşsa kullanmayınız. Sünger kısmına parmakla dokunmayınız.

Kullanma Talimatı:

Peritoneal diyalizat dolum hacmi düşük olan hastalarda, genellikle de bebekler ve çocuklarda tiroid fonksiyonun takibi önerilmektedir. Iyota maruz kalmayı en aza indirmek için klinik olarak mümkün olduğu sürece peritoneal boşluktaki diyalizatı bir sonraki dolum aşaması başlamadan önce drenaj kabına boşaltınız. Bu ürün tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve her değişim sonrası yenisiyle değiştirilmelidir. Transfer set ile birlikte verilen setin hazırlanması ve torba ile bağlanmasıyla ilgili talimatlara uyunuz.

Aseptik teknik kullanınız.

1. Maske takınız, ellerinizi tam ve dikkatlice yıkayınız.

2. MiniCap ambalajını düz bir yüzey üzerine koyarak yukarıdan aşağıya doğru MiniCap görülene kadar ambalajı açınız.

3. MiniCap’i ambalajından çıkarınız.

4. MiniCap'i hafifçe kavrayarak transfer setin açıktaki ucuna sıkılığından emin olana kadar, saat yönünde elle sıkarak takınız (Bkz. Şekil). Not: MiniCap'i sıkarken aşın zorlamaktan kaçınınız.

5. Değişim zamanı, MiniCap'i saat yönünün tersine çevirerek transfer setten ayınnız.