PF %5 DEKSTROZ %0.2 NACL sol. 500 ml setli cam İçeriği

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Dekstroz içeriği, Dekstroz formülü, Dekstroz içerik, Dekstroz içindekiler, Dekstroz yardımcı maddeler, Dekstroz bileşenleri, Dekstroz Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 100 mİ çözelti:

Dekstroz monohidrat 5 g Sodyum klorür 0.45 g

Çözeltinin iyon konsantrasyonları:

- Sodyum: 77 mEq/l

- Klorür: 77 mEq/l

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.