PF %5 DEKSTROZ %0.2 NACL sol. 1000 ml setli cam Kontrendikasyonları

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Dekstroz Kontrendikasyonları, Dekstroz Sakıncaları, Dekstroz etkileri, Dekstroz alerji, Dekstroz kullanım alanları, Dekstroz zararları, Dekstroz belirtileri, Dekstroz kullanım süresi, Dekstroz kullanım şekli, Dekstroz etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Çözelti aşağıdaki durumlardaki hastalarda kontrendikedir:- Ekstraselüler hiperhidrasyon ya da hipervolemi- Ağır böbrek yetmezliği (oligüri/anürinin eşlik ettiği)- Dekompanse kalp yetmezliği- Hiperkalemi- Hipematremi- Hiperkalsemi- Hiperkloremi- Metabolik alkaloz- Ağır metabolik asidoz- Laktik asidoz- Ağır hepatoselüier yetmezlik ya da laktat metabolizmasınm bozulduğu durumlar- Genel ödem ve assitle seyreden sirozÇözelti aynca dekompanse diyabette, diğer glukoz tolerans bozukluklannda (metabolik2stres durumu gibi), hiperozmolar komada, hiperglisemide ve hiperlaktatemi durumlannda kontrendikedir.28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde, diğer kalsiyum içeren çözeltiler gibi %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER Solüsyonu'nun da seftriakson ile birlikte kullanımı - ayn infüzyon hatlanndan uygulansalar bile - kontrendikedir (yenidoğanm kan akımmda fatal seftriakson-kalsiyum tuzu presipitasyonu nedeniyle)Erişkinler dahil 28 günlükten büyük hastalarda seftriakson, %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER Solüsyonu dahil kalsiyum içeren çözeltilerle, aynı infüzyon hattından (örn., Y-tipi bir konektörden) eş zamanlı kullanılmamalıdır. Ardışık uygulamalar için aynı uygulama seti kullamlacaksa, uygulama öncesinde set geçimli çözeltilerle iyice yıkanmalıdır.