OTRIVINE doz ayarlı 10 ml burun sprey { Glaxo-Smithkline-Tuketici } Farmasötik Özellikleri

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzalkonyum klorür Di sodyum edetat Di sodyum fosfat Sodyum dihidrojen fosfat Sodyum klorür, saf, PH Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur..

6.3. Raf ömrü

Preparatın raf ömrü 60 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Sıcaktan korunmalıdır. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Primer Ambalaj : Polietilen şişe

Burun kısmına monte edilmiş koruyucu başlık

Doz ayarlı pompa

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.