OTRIVINE doz ayarlı 10 ml burun sprey { Glaxo-Smithkline-Tuketici } Etkileşimi

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Otrivine etkileşimi, Otrivine etken madde, Otrivine yardımcı maddeler, Otrivine alkol, Otrivine etkileşim, Otrivine kullananlar, Otrivine dozu, Otrivine kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Bütün sempatomimetikler gibi ksilometazolinin de sistemik etkilerinin, monoamino oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlarla birlikte kullanıldığı zaman, özellikle dozaşımı söz konusu olduğunda şiddetlenme olasılığı, göz önünde bulundurulmalıdır.

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler Veri yoktur.

Pediatrik popülasyon

Veri yoktur.