OTILIKS 40 mg 90 film tablet Kullanımı

Bilim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.OTILIKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun önerisine göre, bağırsak hareketliliğinin çok arttığı durumlarda ağrılı kasılmaların hafifletilmesi için günde 2-3 defa bir tablet alınır.

Endoskopisi sırasında oluşabilecek bağırsak kasılmalarını azaltmak için endoskopiden 1 saat öncesine kadar 1-2 tablet alınması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

Tablet, bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

OTİLİKS’i daima ve aynen doktorunuzun size söylediği ve tavsiye ettiği gibi kullanınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur.

Eğer OTİLİKS 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OTILIKS kullanırsanız

OTİLİKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OTILIKS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OTILIKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size bu tabletleri ne kadar süreyle kullanmaya devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Bu tıbbi ürünün kullanımı hakkında başka sorunlarınız varsa veya olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.