OTILIKS 40 mg 90 film tablet İçeriği

Bilim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Otiliks içeriği, Otiliks formülü, Otiliks içerik, Otiliks içindekiler, Otiliks yardımcı maddeler, Otiliks bileşenleri, Otiliks Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

OTİLİKS 40 mg film kaplı tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Otilonyum bromür 40 mg

Laktoz monohidrat 43 mg

Sodyum nişasta glikolat 1 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.