OSTEOCAL 12mg/1000mg/880IU 28 efervesan tablet Gebelik

Vitalis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Osteocal gebelik kategorisi C'dir. Osteocal hamilelik kategorisi, Osteocal gebelik kategorisi, Osteocal emzirme, Osteocal anne sütüne geçer mi, Osteocal laktasyon, Osteocal hamilelerde kullanımı, Osteocal ve bebek, Osteocal kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

OSTEOCAL’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Kalsiyum/vitamin D3 ile hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve/veya doğum sonrası gelişim üzerinde direkt etkiler bakımından yetersiz olmakla birlikte, alendronat ile yapılan çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler görülmemiştir.

Gebelik dönemi

OSTEOCAL postmenopozal kadınlarda kullanım içindir. Gebelik döneminde

kullanılmamalıdır.

Sıçanlara gebelik sırasında verilen alendronat, hipokalsemi ile ilişkili distosi (zor doğum/ye neden olmuştur. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Laktasyon dönemi

Alendronatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Kalsiyum, kolekalsiferol ve onun aktif metabolitleri az miktarda anne sütüne geçer.

Emziren kadınlarda OSTEOCAL kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite