OSMEGA 600 mg/400 IU/25 mg 30 efervesan tablet Kullananlar

Opto Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.OSMEGA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OSMEGA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• OSMEGA içinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa

• Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse

• Paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) seviyeniz yüksekse

• Yüksek doz D vitamini alıyorsanız

• Psödohiperparatiroidi olarak bilinen hastalığınız varsa

• Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa

• Su kaybı durumunuz varsa

• Mide kanaması riskiniz varsa

• Barsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz OSMEGA'yı doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

OSMEGA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Böbrek işlevleriniz bozuksa

• Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa

• İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (hiperkalsüri)

• Kanda fosfat seviyeniz düşükse (hipofosfatemi)

• Kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız

• Karaciğer işlevleriniz bozuksa

• Meme ve üreme organları ile ilgili kanser öykünüz veya birinci dereceden akrabanızda meme ve üreme organları ile ilgili kanser öyküsü varsa

dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSMEGA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte OSMEGA'nın etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür. Aşırı miktarda alkol, kafein ve tütün yanında, kepekli ve tohumlu ekmekler ile tahılla hazırlanan kahvaltılıklarda bol bulunan lif ve fitatlar, kalsiyum emilimini azaltır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda OSMEGA kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların OSMEGA kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Veri mevcut değildir.

OSMEGA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Laktoz Uyarısı:

OSMEGA her bir dozunda 167.77 mg laktoz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sodyum uyarısı:

OSMEGA her dozunda 51.45 mg (2.24 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Diğer D vitaminleri, OSMEGA'nın etkisini artırır.

• Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. OSMEGA'nın benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

• Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D'nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

• İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.

• Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte OSMEGA'nın kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

• Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatların ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların

emilimi azalabilir. OSMEGA'nın ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

• OSMEGA ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) emilimini azalabilir. OSMEGA ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 4 saatlik bir ara bırakınız.

• Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.

• Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.

• Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokerlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.

• Safra yağ asidi ayırıcıları (olestra, mineral yağlar, orsilat, kolestiramin ve kolestipol gibi) D vitamininin emilini bozabilir.

• Genisteinin diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında herhangi bir etkileşim beklenmemektedir, ancak CYP450 aracılı metabolizması üzerine genistein döngüsünün metabolitlerinin etkileri hala bilinmemektedir.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.