OSMEGA 600 mg/400 IU/25 mg 30 efervesan tablet Kontrendikasyonları

Opto Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Osmega Kontrendikasyonları, Osmega Sakıncaları, Osmega etkileri, Osmega alerji, Osmega kullanım alanları, Osmega zararları, Osmega belirtileri, Osmega kullanım süresi, Osmega kullanım şekli, Osmega etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

OSMEGA 600 mg/400 IU/25 mg Efervesan Tablet,

• Tablet bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık gösterenlerde,

• Hipervitaminoz D

• Nefrolitiyaz

• Ürolitiyaz

• Böbrek yetmezliği

• Hiperkalsüri

• Hiperkalsemi

• Psödoparatiroidizm

• Dehidratasyon

• Gastrointestinal kanama

• Gastrointestinal tıkanma

• İleus

• Konstipasyon

• Peptik ülser hastalığı