OPTIRAY 320 steril apirojen (678mg/ml) 50ml enj. inf.sol. cam şişe {Covidien} Farmasötik Özellikleri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Trometamin hidroklorür Trometamin

Sodyum Kalsiyum Edetat

Hidroklorik asit yada Sodyum hidroksit (pH 6,0’dan-7,4’e)

6.2. Geçimsizlikler

Başka hiçbir tıbbi ürün Optiray ile karıştırılmamalıdır.

Geçimlilik çalışmaları yapılmamışsa, bu tıbbi ürün başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Optiray 320 steril enjektabl solüsyon/Şırıngada (100 ml), polipropilenden yapılmış power enjektör şırıngalarında sunulmaktadır. Şırınganın uç kapağı ve pistonu doğal kauçuktan yapılmıştır. Piston latekse allerjisi olan kullanıcıları korumak amacıyla, lastik bileşenleriyle doğrudan teması önleyecek şekilde teflonla kaplanmıştır.

- Optiray 320 steril enjektabl kullanıma hazır şırınga, aşağıdaki ambalaj boyutlarında sunulmaktadır:

Kullanıma Hazır Power Enjektör Şırıngaları:

1 x 100 ml

Tüm paket büyüklükleri satılmayabilir.

6.6.Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İlaç çözeltisi, içinde parçacıklar varsa veya bir renk bozukluğu görülüyorsa, kullanılmamalıdır. Çözeltide kristaller görülüyorsa, ambalajda bir hasar olup olmadığına bakılmalıdır. Ambalajda hasar yoksa, kristaller ilacm oda ısısına getirilmesiyle ve kuvvetle sallanarak çözülebilir.

Optiray tek dozluk ünitelerde sunulur. Yapılan incelemeden sonra kontrast maddenin kalan kısmı atılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

OPTİRAY™ 320 KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA MONTAJ VE KONTROL (POWER ENJEKTÖR ŞIRINGASI)

NOT: Şırınganın dışı steril değildir. Şırınganın içindekiler, mavi uç kapağı ve piston çubuklarının altındaki alan sterildir, ve buna göre davranılmalıdır.

Şırıngayı tabladan çıkarın ve uç kapağının altındaki alanla pistonun dışını sızıntı izlerine karşı kontrol edin. Sızıntı görürseniz kullanmayın. Şırıngayı basınç silindirinin içine doğru yükleyin.

Mavi uç kapağının şırıngadan çıkarmak için bastırın ve çevirerek çıkartın, sonra da atın. Kapağın altındaki alan sterildir.

Temas ederken artık dikkatli olunmalıdır.

Toz kapağını tutup sonuna kadar çevirip sıkıştırarak, luer kilit somununu şırıngaya takın. Steril bağlantı tübünü takmaya hazır olunca toz kapağını çıkartıp atın.

Mavi uç kapağının şırıngadan çıkarmak için bastırın ve çevirerek çıkartın, sonra da atın. Kapağın altındaki alan sterildir.

A

t#

Temas ederken artık dikkatli olunmalıdır.

Kullandıktan sonra şırıngayı ve içindeki kontrast maddenin artan kısmını atın.