OPTIRAY 300 steril apirojen (636mg/ml) 100ml enj. inf.sol. cam şişe {Covidien} Ruhsat Bilgileri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Covidien Sağlık A.Ş

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 07Mart2006

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

17