OPTIMARK 500 mmol/ml enj. için çöz. içeren flakon 20 ml {Covidien} Gebelik

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optimark gebelik kategorisi C'dir. Optimark hamilelik kategorisi, Optimark gebelik kategorisi, Optimark emzirme, Optimark anne sütüne geçer mi, Optimark laktasyon, Optimark hamilelerde kullanımı, Optimark ve bebek, Optimark kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar/Doğum kontrolü

Klinik koşullar gadoversetamid kullanımını gerektirmedikçe gebelik döneminde Optimark’ın kullanılması önerilmediğinden çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda Optimark

kullanımı öncesi gebelik testi uygulanması önerilir. Kontraseptif metodlar ile etkileşim hakkında veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Optimark, klinik koşullar gadoversetamid kullanımını gerektirmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Gadoversetamid’in insanlarda anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlardan elde edilen veriler gadoversetamid’in süt ile atıldığını göstermiştir (bakınız bölüm 5.3). Emzirilen çocuk için risk göz ardı edilmemelidir. Optimark uygulamasından sonra emzirmeye en az 24 saat ara verilmelidir.

Üreme yeteneği (fertilite)