OPTIMARK 500 mmol/ml enj. için çöz. içeren flakon 20 ml {Covidien} Farmasötik Özellikleri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Versetamid Kalsiyum hidroksit Kalsiyum klorür dihidrat

Sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit (pH ayarlaması için)

6.2. Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmalarının yapılmamış olması nedeniyle Optimark başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Optimark, polipropilenden yapılmış kullanıma hazır dolu enjektörler olarak sunulmaktadır. Enjektör ucu başlığı ve piston, bromobutil kauçuktan üretilmiştir.

Optimark aşağıdaki ambalaj boyutlarında sunulmaktadır:

Kullanıma hazır şırıngalar:

1 x 10 mİ 1 x 15 mİ 1 x 20 mİ 1 x 30 mİ

6.6.Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Optimark tek kullanımlıktır; kullanılmayan kısımları atılmalıdır.

Renk değişimi ya da partikül görülürse çözelti kullanılmamalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Enjektörde sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. Sızıntı varsa kullanmayınız.

İtme çubuğunu çevirerek enjektör pistonunun içine soktuktan sonra
itme çubuğunu yarım tur daha çevirerek
gri

pistonun serbestçe dönmesini sağlamanız önemlidir.

Enjektörü kullanmadan önce
gri uç başlığını bükerek çıkarınız ve atınız.

Artık enjektöre iğne ya da infüzyon boru parçalarını takabilirsiniz.

Kullanılan doz kaydedilmelidir.

Tüm kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller, yerel gereksinimlere uygun şekilde imha edilmelidir.