OPEMIN 800 mg 30 film tablet Kullanımı

Biofarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.OPEMIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

OPEMİN'i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler Yetişkinler:

-    Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi:

Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) - 4.8 g'a (6 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l'er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

-    Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisi:

Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) - 4.8 g'a (6 tablet) kadardır.

Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l'er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

-    Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi:

Normal başlangıç dozu 7.2 g (9 tablet)'dır.

Gün içerisinde, dozu 3'e bölerek sabah, öğlen ve akşam 3'er tablet şeklinde almanız önerilir.

OPEMIN'i almaya başladığınzda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

-    Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisi:

Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g (4 tablet)’dır.

Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

OPEMİN, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir.

Eğer OPEMİN’iıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPEMIN kullanırsanız

OPEMİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OPEMIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OPEMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

OPEMIN ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. OPEMİN ile tedavinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir.