OCTAGAM 10 G 200 ml infüzyonluk solüsyon

Berk Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kısa İlaç Bilgisi

Octagam; • Gullian-Barre sendromunda, • Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura'da, • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, • Kavvasaki hastalığı, • Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde, • Primer immün yetmezlik sendromları, • Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemi, • Allojeneik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde, • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (Pediatrik HIV infeksiyonunda), kullanılır.

İlaç Sınıfı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmün Serum ve İmmünoglobülinler > İmmünoglobülinler > Damara Enjekte Edilen İmmünglobulinler > İmmunglobulin

ATC Kodu

J06BA02

Etkin Madde

İmmünoglobülin G (İV) 50 mg/ml

Barkodu

8699686980090

Geri Ödeme Kodu

A05623

Satış Fiyatı

4801.26 TL [ 18 Nisan 2018 ]

Original / Jenerik

Orjinal

Reçete Durumu

Mor Reçeteli

Eşdeğer İlaç Sayısı

24

Alternatif İlaç Sayısı

25

Sağlık Konuları

İmmün Yetmezlik , Hepatit B Tedavisi , Hepatit A Tedavisi , Kızamık , Suçiçeği , HIV Tedavisi , Ağır Kas Zaafı , Epilepsi , Lösemi , Trombositöpeni , Anemi

Durum

Aktif

SGK Kodu

SGKF5U

İmal veya İthal

Ithal

Raf Ömrü / Son Kullanma Tarihi

24 ay

NFC kodu

FQC

İlaç Formu

Flakon

Geri Ödeme Durumu

Ödenir