NOVAKOM-S 1gr/2ml 1X2 ampül Gebelik

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Novakom gebelik kategorisi C'dir. Novakom hamilelik kategorisi, Novakom gebelik kategorisi, Novakom emzirme, Novakom anne sütüne geçer mi, Novakom laktasyon, Novakom hamilelerde kullanımı, Novakom ve bebek, Novakom kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Gebelik dönemi

Metamizol plasentayı geçer. İlacın fetusa zararlı olduğuna dair bir bulgu mevcut değildir: Metamizol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiştir ve yalnızca maternalolarak da toksik olan yüksek dozlarda fetotoksisite gözlenmiştir. Ancak yine de NOVAKOM-S’in hamilelikte kullanımı ile ilgili klinik veriler yetersizdir.

Bu yüzden, hamileliğin ilk üç ayında NOVAKOM-S’in kullanılmaması önerilir. Bunu takip eden üç ayda da, sadece potansiyel yarar ve risk bir doktor tarafından dikkatlice tartıldıktansonra kullanılır.

Ancak, NOVAKOM-S gebeliğin son üç ayında kullanılmamalıdır. Çünkü metamizol’ün sadece zayıf bir prostaglandin sentez inhibitörü olmasına rağmen, duktus arteriozusun erkenkapanması ve hem maternal hem de neonatal trombosit agregabilitesindeki bozulmaya bağlıolarak perinatal komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilemez.

Laktasyon dönemi

Metamizol metabolitleri anne sütüne geçer. NOVAKOM-S uygulanması sırasında ve sonraki 48 saat boyunca emzirmekten kaçınılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçan ve tavşanlardaki çalışmalar teratojenik potansiyel göstermemiştir.