NOBECID IM/IV 1000 mg 1 flakon Kullananlar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.NOBECID IM/IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOBECID IM/IV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Daha önceden herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon gösterdiyseniz
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • Bulaşıcı mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) ve herpetik virüs kaynaklı enfeksiyona sahipseniz
 • Lidokain hidroklorür anesteziklerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kalp bloğu rahatsızlığınız varsa.
 • NOBECID IM/IV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan bozukluğunuz varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NOBECID IM/IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NOBECID IM/IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe NOBECİD almayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde NOBECİD kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NOBECID IM/IV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NOBECİD 1 g flakon (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Aminoglikozidler ile birlikte uygulanacaksa en az bir saatlik ara ile farklı bölgelerden uygulanmalıdır.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) NOBECİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan NOBECİD’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • NOBECİD bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.