MYCOCUR %1 15 gr krem Farmasötik Özellikleri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum hidroksit Benzil alkol Sorbitan monoestearat Setil palmitat Setil alkol Stearil alkol Polisorbat 60 İzopropil miristat

Deiyonize su

6.2. Geçimsizlikler

 

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Plastik burgulu kapaklı, içi laklı Al tüp.

Kutuda 15 g tüp halinde.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.