M-ESLON 100 mg 7 mikropellet kapsül Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

M-Eslon dozu, M-Eslon dozaj, M-Eslon doz aşımı, M-Eslon uygulama, M-Eslon kullanım şekli, M-Eslon kullanımı, M-Eslon kullanım süresi, M-Eslon açmı tokmu, M-Eslon nedir, M-Eslon ne için kullanılır, M-Eslon nasıl kullanılır, M-Eslon faydaları, M-Eslon etkileri, M-Eslon günde kaç kez, M-Eslon sabah mı akşam mı, M-Eslon fazla alınırsa bilgilerini içerir.

M-ESLON Mikropellet Kapsül çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilen erişkin dozu 12 saat arayla günde 2 kez 10 mg’lık 1 kapsüldür. Dozaj ağrının şiddetine ve uygulanan diğer analjezik tedavilere göre değişkenlik gösterir. Eğer ağrı azalmıyorsa veya morfine karşı tolerans gelişmişse 10, 30, 60 ve 100 mg’lık M-ESLON Mikropellet Kapsül'ler değişik kombinasyonlarda veya tek başına kullanılarak doz artırılmalıdır. Dozlar arasındaki 12 saatlik süre korunmalıdır. Daha önce hemen salınan oral morfin ile tedavi edilen hastalarda M-ESLON Mikropellet Kapsül kullanılacaksa önceden uygulanan günlük doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanmalıdır. Daha önce parenteral morfin ile tedavi edilen hastalarda oral uygulama ile analjezik etkinin azalmasını önlemek için yüksek dozda M-ESLON Mikropellet Kapsül uygulanmalıdır. Doz artırımları % 50 - % 100 arasında yapılabilir. Doz ayarlaması hastanın durumuna göre yapılmalıdır. Hastalar M-ESLON Mikropellet Kapsül'ü yutmakta güçlük çekiyorlarsa kapsül açılarak içeriği yarı katı gıdalara (püre, reçel, yoğurt) katılarak uygulanabilir. Kapsül içeriği, çapı 16 FG’den büyük, distal ucu açık gastrik veya gastrotomi tüpü ile de uygulanabilir. Daha sonra tüp 30-50 ml su ile yıkanmalıdır.