LUXAT 5 mg 28 çiğneme tableti Kullanımı

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LUXAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Astımlı çocuklar (6-14 yaş arası):

   LUXAT 5 mg çiğneme    tabletini çocuğunuza günde bir    kez akşamları verin    (bkz.

Uygulama yolu ve metodu

 • LUXAT’ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • •    LUXAT’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı    yaşadığında    doktorunuzun astım    ataklarının tedavisi    için

  size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • Astım atakları için çocuğunuzun    kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda
 • bulundurunuz.

 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (6-14 yaş arası):

     LUXAT'ı çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

 • LUXAT’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • LUXAT sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için LUXAT 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için LUXAT 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer LUXAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LUXAT kullanırsanız

  LUXAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LUXAT'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.