LINEDOR 600 mg/300 ml I.V. infüzyon için çözelti içeren flakon Kullanımı

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LINEDOR nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine infüzyon ile) size verilecektir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri) için doz günde iki kere 300 ml (600 mg linezolid) damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. LINEDOR’un 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

LINEDOR alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

28 günden daha uzun süre LINEDOR kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine damla damla uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

LINEDOR dozu çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa veya diyaliz tedavisi görüyorsanız ilacın kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Karaciğer yetmezliğinizin şiddetine göre doktorunuz ilacın kullanılıp kullanılmayacağına karar verecektir.

Eğer LINEDOR ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LINEDOR kullanırsanız

Size verilen LİNEDOR infüzyonun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

LINEDOR'i kullanmayı unuttuysanız

LİNEDOR infüzyonu doktor veya hemşire tarafından gözetim altında uygulanacağından, bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak tedavinin bir dozunun atlandığını düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

LINEDOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ürünün kullanımı ile ilgili doktorunuza danışınız.