LEUCOVORIN-TEVA 100 mg 1 flakon İçeriği

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Leucovorin içeriği, Leucovorin formülü, Leucovorin içerik, Leucovorin içindekiler, Leucovorin yardımcı maddeler, Leucovorin bileşenleri, Leucovorin Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEUCOVORİN-TEVA 100mg/10ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

1 ml enjeksiyonluk çözelti, 10 mg folinik aside eşdeğer kalsiyum folinat içerir.

Yardımcı maddeler

S odyum kl orür 8 0 mg (10ml’de)

Sodyum hidroksit yaklaşık 2.0 mg (10ml’de)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.