LAIRA 20 mg 28 film tablet Kullanımı

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LAIRA nasıl kullanılır ?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. LAİRA’yı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz veya daha fazla bilgiyeihtiyacınız varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

Normal doz günde 20 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar artırılabilir.

Panik bozukluğu

Dozu günde 20-30 mg’a artırmadan önce ilk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar artırılabilir.

Obsesifkompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar artırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

LAİRA her gün, günde tek doz olarak ağızdan alınır.

LAİRA günün herhangi bir zamanında yemeklerle veya tek başına alınabilir.

Tabletler, su ile yutulur. Tabletleri çiğnemeyiniz, tatlan acıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanımı:

LAİRA çocuklara veya ergenlere (< 18 yaş) verilmemelidir. Daha fazla bilgi için bkz. ‘2. LAİRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler’

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda başlangıç dozu, önerilen günlük dozun yarısı (ör: 10-20 mg) olmalıdır. Yaşlı hastalar genel olarak günde 20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer ile ilgili yakınmaları olan hastalar günde 20 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer işlevi ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Tedavinin süresi:

Depresyon, panik bozukluk ve OKB için kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi, bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta sürebilir. Durumunuzda herhangi bir düzelme hissetmenizbiraz zaman alsa da LAİRA kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan önce ilacın dozunu kesinlikle değiştirmeyiniz.

Tedavi süresi kişiden kişiye değişir, genellikle en az 6 ay’dır. Doktorunuz tavsiye ettiği sürece tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzsöylemeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir süre devamedebilir ve eğer tedaviyi keserseniz çok yakın bir süre içinde belirtileriniz tekrarlayabilir.

Tekrarlayan depresyonu olan hastalar, yeni depresif dönemlerin oluşumunu önlemek için, bazen birkaç yıl devam eden tedaviden fayda görmektedir.

Eğer LA İRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAIRA kullanırsanız

LAlRA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümü ile temasa geçiniz. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisiolmasa da bunu yapınız. Bir doktor veya hastaneye giderseniz, LAİRA kutusunu yanınızaalınız.

Aşın doza bağlı bazı belirtiler hayatı tehdit edici olabilir. Bunlar:

  • Düzensiz kalp atışı
  • Kasılma nöbeti
  • Kalp ritminde değişiklik
  • Sersemlik hali
  • Koma (çevreye tepkinin verilmediği derin bilinç kaybı ve uyandırılamayacak biçimdeuyku hali)
  • Kusma
  • Titreme
  • Düşük tansiyon
  • Yüksek tansiyon
  • Bulantı (hastalık hissi)