KALSISET 60 mg 28 film kaplı tablet Yan Etkileri

Eczacıbaşı-Zentiva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kalsiset yan etkileri, Kalsiset etkileri, Kalsiset zararları, Kalsiset belirtileri, Kalsiset uyarılar, Kalsiset önlemler, Kalsiset kilo aldırırmı, Kalsiset zayıflatırmı, Kalsiset zehirlenmesi, Kalsiset cinsellik, Kalsiset sorunlar, Kalsiset uykusuzluk, Kalsiset bağımlılık, Kalsiset bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KALSISET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa, hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizin çok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).

Çok yaygın:
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yaygın:
 • Bas dönmesi
 • Parestezi (uyuşukluk veya karıncalanma hissi)
 • Anoreksi (kontrolsüz iştah kaybı)
 • Miyalji (kas ağrısı)
 • Asteni (zayıflık)
 • Döküntü
 • Düşük testosteron düzeyleri
 • Yaygın olmayan:
 • Nöbetler
 • Dispepsi (hazımsızlık)
 • Diyare (ishal)
 • Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon)
 • Sıklığı bilinmeyen:
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacak şekilde şişmesi (anjiyoödem)
 • KALSİSET kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangi biri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.

  Çok nadir durumlarda, kalp rahatsızlığı olan hastalarda, bu durum sinakalset aldıktan soma daha kötüleşmiştir. Sinakalset kullanan hastaların çok az bir bölümünde hipotansiyon (düşük kan basıncı) da görülmüştür. Bu muhtemel yan etkiler çok az miktarda gözlendiği için, bunların sinakalset'e bağlı olup olmadıkları bilinmemektedir.

  Yan etkilerin raporlanması