INNOHEP 20000 IU 0.5 ml 2 kullanıma hazır enjektör Uyarılar

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Innohep uyarılar, Innohep zararları, Innohep önlemler, Innohep riskler, Innohep yan etkisi, Innohep alerji, Innohep alkol, Innohep hamileler, Innohep emzirme, Innohep araç kullanımı, Innohep fazla alınırsa bilgilerini içerir.

- Innohep, lokal hematom oluşumu riski nedeniyle intramusküler enjeksiyonla uygulanmamalıdır. - Hemoraji Durumları : Diğer antikoagülanlar gibi İnnohep kanama riski olan hastalarda ( bakteriyel endokardit, şiddetli kontrolsüz hipertansiyon, konjenital ya da sonradan edinilmiş kanama hastalıkları ve platelet inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ) çok dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli bir kanama görüldüğünde İnnohep tedavisine devam edilmemelidir. Spinal veya epidural anestezi uygulanacak hastalarda Innohep kullanımı çok nadiren spinal hematom oluşumu sonucu nörolojik hasarlara neden olabilir. - Trombositopeni : Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı sırasında trombositopeni görülebilir. Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Platelet sayısının 100,000 / mm3 altına inmesi durumunda İnnohep tedavisi durdurulmalıdır. Bir önlem olarak tedavi süresince trombosit sayıları kontrol edilmelidir. Innohep böbrekler yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır ( Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu Bölümü ) . - İçerdiği sodyum metabisülfit nedeniyle duyarlı hastalarda ciddi alerjik tip reaksiyonlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım : Gebelik Kategorisi B' dir. Hayvan çalışmalarında embriyotoksik veya teratojenik etkiler görülmemiştir. Gebeliğin ikinci üç ayında 30 - 40 anti-Xa IU/kg'lık dozlar verilen hastalarda (anti-Xa ve anti-IIa aktivitesiyle değerlendiği üzere) hiç bir transplasental geçiş bulunmamıştır. Hayvan çalışmalarında hiç bir tehlike görülmemekteyse de daha emniyetli bir alternatif bulunduğu sürece bir önlem olarak Innohep gebelikte kullanılmamalıdır. Emziren Anneler : Innohep'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır. Araba Sürme ve Makine kullanma Üzerindeki Etkileri : Etkisi bildirilmemiştir.