FRESELAMIN %10 1000 ml setsiz şişe Gebelik

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Freselamin gebelik kategorisi C'dir. Freselamin hamilelik kategorisi, Freselamin gebelik kategorisi, Freselamin emzirme, Freselamin anne sütüne geçer mi, Freselamin laktasyon, Freselamin hamilelerde kullanımı, Freselamin ve bebek, Freselamin kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) FRESELAMİN %10’un çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımını araştıranbir çalışma bulunmadığından, bu popülasyonda uygulanması sonrasında doğum kontrolüyöntemi kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

FRESELAMİN %10 doktor tarafından her bir hasta için olası yarar/zarar riski göz önünde bulundurularak kesin gerekliyse gebelik döneminde kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

İlacın anne sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüyle salgılandığından, emziren bir anneye FRESELAMİN %10 uygulanırken dikkat edilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.