ESLONG 20 mg 30 efervesan tablet Kontrendikasyonları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Eslong Kontrendikasyonları, Eslong Sakıncaları, Eslong etkileri, Eslong alerji, Eslong kullanım alanları, Eslong zararları, Eslong belirtileri, Eslong kullanım süresi, Eslong kullanım şekli, Eslong etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Essitaloprama veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve selektif olmayan irreversibl monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanılması kontrendikedir.

Reversibl MAO-A inhibitörleriyle (örn. moklobemid) veya reversibl selektif olmayan MAO inhibitörü linezolid ile birlikte kullanılması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).