ESLONG 10 mg 90 efervesan tablet Ruhsat Bilgileri

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi :22.10.2010

Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ