DOBUTAMINE DBL 250mg/20ml konsantre enjektabl solüsyon 1 flakon Yan Etkileri

Orna Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Dobutamine yan etkileri, Dobutamine etkileri, Dobutamine zararları, Dobutamine belirtileri, Dobutamine uyarılar, Dobutamine önlemler, Dobutamine kilo aldırırmı, Dobutamine zayıflatırmı, Dobutamine zehirlenmesi, Dobutamine cinsellik, Dobutamine sorunlar, Dobutamine uykusuzluk, Dobutamine bağımlılık, Dobutamine bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DOBUTAMINE DBL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Doktorunuz size DOBUTAMINE DBL uygulamadan önce kalbinizi kontrol edecek ve bu ilacı kullanmaya uygun olup olmadığınıza karar verecektir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 • Kalp atım hızında artış
 • Göğüs ağrısı
 • Kalp atım bozuklukları Yaygın görülen yan etkiler:

 • Kan basıncında artma ya da azalma
 • Kan damarlarında daralma (vazokonstriksiyon)
 • Düzensiz kalp atımı (çarpıntı)
 • Kalp kasında anormal kasılmalar (ventriküler disritmi)
 • Doza bağlı olarak kalbin fazladan ve genellikle beklenenden erken kasılması (ventriküler ekstrasistol)
 • Anormal kalp ritmi (atriyal fibrilasyon) olan hastalarda kalp çarpısında artış (artan ventriküler sıklık)
 • Kalp ventrikülünde hızlı kasılmalar (ventriküler taşikardi)
 • Astım benzeri semptomlar (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Beyaz kan hücrelerinde artış (eozinofili)
 • Kan pıhtısı oluşumunun engellenmesi
 • Döküntü (eksantem)
 • Ateş
 • Enjeksiyon bölgesindeki damarda iltihaplanma (flebit)
 • Baş ağrısı
 • Kalp-göğüs ağrısı (anjinal ağrı)
 • Lokal iltihaplanma
 • İdrar sıkışması
 • Bulantı
 • Göğüs ağrısı Yaygın olmayan:

 • Kalp ventrikülünde kontrolsüz kasılmalar (ventriküler fibrilasyon)
 • Kalp krizi (miyokard infarktüs)
 • Seyrek:

  -Kalpte ritim bozukluğu (aritmi)

 • Kalp damarı spazmı (Koroner arter spazmı)
 • Çok seyrek:

 • Yavaş kalp atımı (bradikardi)
 • Kalbe yeterince kan sağlanamaması (miyokard iskemi)
 • Düşük potasyum (hipokalemi)
 • Diğer katekolaminlerde olduğu gibi serum potasyum konsantrasyonlarında düşüş gözlenmiştir. Serum potasyum seviyeleri dikkatle incelenmelidir.

 • Ciltte lekelenme (peteşiyal kanama)
 • Kalp bloğu
 • Kalbi besleyen kan damarlarının daralması (koroner vazospazm)
 • Deride doku ölümü (deri nekrozu)
 • Bilinmiyor:

 • Stres nedeniyle göğüs ağrısı (stres kardiyomiyopati)
 • Döküntü, ateş, beyaz kan hücrelerinde artış (eozinofili) ve astım benzeri semptomlar (bronkospazm) dahil alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık reaksiyonları)
 • Muhtemelen sodyum metabisülfit duyarlılığının neden olduğu ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar) ve hayatı tehdit eden ciddi astım atakları
 • Dobutamin alan ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kas krampları (kas seğirme)
 • Anormal kalp fonksiyon testi (elektrokardiyogram ST segment yükselmesi)
 • Kalp nakli yapılmış hastalarda kalp kası iltihabı (eozinofilik miyokardit)
 • Kalp bloğu (sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu)
 • Ölümcül kalp rüptürü
 • Huzursuzluk
 • Halsizlik
 • Uyuşma hissi (parestezi)
 • Titreme (tremor)
 • Ateş ve kaygı duyguları
 • Kas krampları (miyoklonus spazm)
 • Dinlenme halindeki olağan dışı kalp atım hızı (ektopik kalp atımları)
 • Göğüs ağrısı ( angina)
 • Tansiyon yükselmesi
 • Tansiyon düşmesi
 • Yan etkilerin raporlanması