DICLOMEC 3 ml 75 mg 4 ampül {A.İ.Pazarlama} Kontrendikasyonları

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Diclomec Kontrendikasyonları, Diclomec Sakıncaları, Diclomec etkileri, Diclomec alerji, Diclomec kullanım alanları, Diclomec zararları, Diclomec belirtileri, Diclomec kullanım süresi, Diclomec kullanım şekli, Diclomec etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

•    Etkin maddeye, sodyum metabisülfıt ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan kişilerde,

•    Aktif gastrit veya intestinal ülser, kanama ya da perforasyonda (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8),

•    Gebeliğin son trimesterinde (bkz. Bölüm 4.6.)

•    Karaciğer yetmezliğinde

•    Böbrek yetmezliğinde

•    İskemik kalp hastalığı, periferal arter hastalığı, serebrovasküler hastalık ve konjestif kalp yetmezliği (NYHA sınıflandırması II-IV) durumlarında

•    Daha önceden diğer nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAİ) ilaçlar gibi, Diclomec de asetil şali silik asit veya diğer prostaglandin sentetaz enzimini inhibe eden NSAİ ilaç kullanımı ile astım, ürtiker ve akut rinit ataklan tetiklenen hastalarda (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5) kontrendikedir.

Bu hastalarda NSAli’lere karşı şiddetli, nadiren ölümcül, anafılaksi benzeri reaksiyonlar gelişebildiği bildirilmiştir.

•    Koroner arter bypass greft (CABG) cerrahisinde peri-operatif ağrı tedavisinde kontrendikedir (UYARILAR bölümüne bakınız)

•    NSAİİ tedavisi ile ilişkili gastrointestinal kanama veya perforasyon öyküsü

•    Aktif, veya tekrarlayan peptik ülser / kanama öyküsü