DEKSTROZ %50 500 ml sol.setsiz Etkileşimi

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Dekstroz etkileşimi, Dekstroz etken madde, Dekstroz yardımcı maddeler, Dekstroz alkol, Dekstroz etkileşim, Dekstroz kullananlar, Dekstroz dozu, Dekstroz kullanımı bilgisini içerir.

Bazı klinik ve biyokimyasal ölçümlerin etkilenmesi mümkündür (ör. glukoz, protein, sedimentasyon hızı, biüret, yağ asitleri, kolesterol, sorbitdehidrogenaz, idrar dansitesi). % 6’lık VARIHES (HES 450/0.7)’in diğer infüzyon çözeltileri, infüzyonun hazırlanmasında kullanılan konsantre sıvılar ve toz halindeki enjektabl ilaçlara katılması gerektiğinde, birbiriyle karışıp karışmadığı, duyarlı yöntemlerle, olanaklar elvermiyorsa, en azından çıplak gözle kontrol edilmelidir (Ancak, gözle görülemeyen kimyasal, dolayısıyla, terapötik geçimsizlikler de olabilir).