DEKLARIT 500 mg 14 film tablet Muadili

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Deklarit muadili, Deklarit eşdeğerleri, Deklarit alternatifleri, Deklarit etken maddesi, Deklarit ATC kodu, Deklarit kullananlar, Deklarit fiyat, Deklarit firma bilgilerini içerir.

DEKLARIT 500 mg 14 film tablet - Alternatif İlaçlar