DEKLARIT 500 mg 14 film tablet Gebelik

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Deklarit gebelik kategorisi C'dir. Deklarit hamilelik kategorisi, Deklarit gebelik kategorisi, Deklarit emzirme, Deklarit anne sütüne geçer mi, Deklarit laktasyon, Deklarit hamilelerde kullanımı, Deklarit ve bebek, Deklarit kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Dog
um kontrolü (Kontrasepsiyon):

Klaritromisinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Gebelik dönemi:

DEKLARİT film tabletler gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi: